page-header

DEĞERLER

Misyon

Sahip olduğumuz beceri ve enerjimizle faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda iktisadi karar birimlerinin çalışmalarına değer katacak çözümler üretmek ve bu doğrultuda ulusal refahın artmasına katkıda bulunmak.

Vizyon

Sürdürülebilir İnovasyon odaklı sahip olduğumuz girişimci ruhtan aldığımız güçle faaliyet gösterdiğimiz her alanda optimal fayda eksenli çalışmalar yaparak, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek.

Değerler

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda Adalet, Sürdürülebilirlik, Etik İlkelere Bağlılık, İnsan Odaklılık, Doğruluk ve Tarafsızlık, Çevreye Duyarlılık, Yaşama Saygı, Yenilikçilik ve Paylaşımcılık kavramlarını temel değerlerimiz olarak konumluyoruz.

Back to top of page