page-header

HAKKIMIZDA

Uysal Holding olarak çok sayıda kuruluşumuz ve farklı coğrafyalardan çalışanlarımız ile eğitim, sağlık, finans, gayrimenkul, tarım, enerji, savunma sanayi ve bilgi teknolojileri olmak üzere bir çok ayrı dinamiklere sahip on farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz.

Farklı sektörlerde faaliyet göstermemizin en temel noktası, insan kaynağına verilen sürdürülebilir önemdir. Teknolojik gelişmelerin büyük önem arz ettiği günümüz dünyasında genç nesillerin beklentilerini anlamak ve onlara daha nitelikli alanlar açmak önceliklerimizin başında gelmektedir.

Sürdürülebilir Toplumsal Fayda paradigması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren grubumuz; teknoloji odaklı eğitim, yenilenebilir enerji, akllı tarım, robotik cerrahi ve dijital dönüşüm gibi yeni nesil üretim yaklaşımlarını temel ilke edinen iş kültürüyle çalışmaktadır. Bu bilgiler ışığında temel çalışma ilkelerimiz; yenilik, sürdürülebilirlik ve iş birliği üzerine yoğunlaşmaktadır.

Faaliyet alanlarımızdaki öncelikli amacımız, gelecek nesillerin sorumluluğunu ön plana alarak günümüz kaynaklarını kullanırken sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Sosyal İnovasyon ve Sosyal Sorumluluk projelerini ana akım olarak ele almakta ve interdisipliner faaliyetlere önem vermekteyiz.

Sahip olduğumuz teknolojik deneyim, uluslararası çözüm ortaklarımız ve multidisipliner çalışma alanlarımız bütünleşik bir şekilde değerlendirildiğinde özelde Türkiye Ekonomisine genelde de küresel ekonomiye faydalı olacak çalışmalar yürütüyoruz.

Uyguladığımız yerli ve milli ekonomik aktiviteler doğrultusunda sürdürülebilir istihdama, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlayarak Türkiye Ekonomisinin küresel rekabet gücü yüksek ekonomiler kategorisinde yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Back to top of page